Dla samorządów
i instytucji

Dla samorządów i instytucji

Dzięki eco7zone samorządy, instytucje i eksperci ochrony środowiska mogą dokładnie określić źródło problemu i podjąć skuteczne działania na rzecz odzyskania czystego powietrza dla mieszkańców.

Pozbycie się szkodliwego smogu nie jest prostym zadaniem. Wiedzą o tym dobrze gminy i miasta, w których jakość powietrza nadal jest zła, pomimo sukcesywnej wymiany trujących „kopciuchów” na nowoczesne kotły. Mnożą się pytania bez odpowiedzi – Czy liczba nisko-emisyjnych kotłów jest wciąż zbyt mała, aby jakość powietrza uległa poprawie? Czy użytkownicy źle eksploatują nowe piece? Spalają w nich śmieci? A może przyczyna smogu leży gdzie indziej? Co jeszcze możemy zrobić, aby oczyścić powietrze w naszej okolicy?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań udzieli system eco7zone. Dzięki eco7zone gmina uzyska szczegółowe dane dotyczące jakości palenia w kotłach u poszczególnych emiterów oraz stopnia emisji zanieczyszczeń. Pozwoli to zidentyfikować przyczynę smogu w strefie i wdrożyć idealnie trafione rozwiązania.

#robimyczystepowietrze

Co zyska gmina i miasto wdrażając system eco7zone:

 • Czyste, zdrowe powietrze przez cały rok, co niewątpliwie docenią mieszkańcy strefy.
 • Skuteczną realizację zadań prośrodowiskowych spójnych ze strategią rządową i unijną
 • Pozytywny wizerunek gminy, której samorząd dba o środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców i turystów wdrażając nowatorskie rozwiązania.
 • Napływ inwestorów, którzy chętnie wybierają miejsca, gdzie władze lokalne skutecznie radzą sobie z problemami.
 • Kompleksowe i wygodne narzędzie do inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Precyzyjne narzędzie do identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza w strefie.
 • Innowacyjne urządzenia, które pomogą szybko rozwiązać problem smogu.
 • Szczegółowe analizy i raporty dotyczące jakości spalania w piecach poszczególnych emiterów, emitowanych zanieczyszczeń i jakości powietrza w strefie.
 • Wywiązanie się z obowiązku nadzoru nad emiterami na swoim terenie.

Eco7zone w 5 krokach

 1. Wprowadzenie do systemu eco7zone (mobilna aplikacja) wszystkich źródeł ciepła zinwentaryzowanych w ramach CEEB.
 2. Zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza na poziomie emiterów.
 3. Zamontowanie czujników smogu AIR SENSO, aby dokładnie określić jak dane źródło ciepła wpływa na jakość powietrza w okolicy. Zaleca się, aby na 1000 mieszkańców przypadał 1 czujnik smogu.
 4. Wyposażenie nowych kotłów w urządzenia eco7zone (analizator BCA-02 i automatyka serii BORD), aby pozyskiwać dane na temat jakości spalania u poszczególnych emiterów oraz optymalizować spalanie (ograniczenie szkodliwej emisji do minimum, a także oszczędność paliwa i pieniędzy dla mieszkańców).
 5. Analiza danych i na ich podstawie podejmowanie skutecznych działań antysmogowych.

Aplikacja eco7zone we współpracy z czujnikami smogu AIR SENSO pokaże na interaktywnej mapie w jakim stopniu źródła ciepła u poszczególnych emiterów zanieczyszczają powietrze w strefie. Pozwoli to zobrazować skalę problemu i zidentyfikować przyczynę smogu

W gospodarstwach domowych wyposażonych w kocioł z analizatorem spalania BCA-02 oraz automatyką regulującą pracę kotła, emisja szkodliwych substancji będzie ograniczona do minimum (stała i automatyczna optymalizacja procesu spalana w kotle). Im więcej tego typu kotłów na terenie gminy i miasta, tym szybciej mieszkańcy będą mogli oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Dysponując rzetelnymi danymi oraz czytelnymi raportami o stanie powietrza i pracy poszczególnych urządzeń grzewczych, samorząd może podjąć aktywną walkę ze smogiem i skuteczniej motywować mieszkańców do wymiany kotłów na takie, które spełniają obowiązujące normy energetyczno-emisyjne.

Korzyści dla gminy i miasta z uzyskanych danych:

Identyfikacja gospodarstw domowych, których kotły i paliwo nie spełniają obowiązujących norm środowiskowych.

Ocena na ile wymiana kopciuchów na nowoczesne kotły poprawiła jakość powietrza w strefie.

Stały monitoring emisji zanieczyszczeń oraz jakości procesów spalania w kotłach na paliwa stałe.

Generowanie raportów obrazujących jakość spalania zarówno dla poszczególnych emiterów, jak i dla większej grupy kotłów w danej strefie.

Wykorzystanie możliwości systemu eco7zone przez urzędników na różnych szczeblach administracji

Aplikacja eco7zone wraz z panelem sterowniczym będzie dostępna dla administratorów oddelegowanych przez daną instytucję do kontroli i analizy zgromadzonych danych. System umożliwia dodawanie administratorów na różnych poziomach zarządzania. Dzięki temu, w ramach administracji samorządowej możliwy jest podział zadań związanych z obsługą systemu oraz sposobem wykorzystania danych przesyłanych z urządzeń eco7zone zamontowanych u poszczególnych emiterów. Aplikacja eco7zone pozwoli urzędnikom generować analizy i raporty w zależności od potrzeb i wymagań na danym szczeblu administracji.

Pozom I – pracownicy administracji na szczeblu województwa i NFOŚiGW
 • Analiza poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefach - kraju, województwie, powiecie lub gminie.
 • Analiza pracy kotłów w poszczególnych strefach, także na poziomie pojedynczych emiterów.
 • Analiza wpływu poszczególnych stref na jakość powietrza w kraju, województwie, powiecie i gminie.
 • Ocena zaangażowania i działań podejmowanych przez poszczególne gminy na rzecz czystego powietrza.
 • Możliwość dodawania całych grup urządzeń.
 • Dostęp do informacji statystycznych związanych z pracą źródeł ciepła i generowanymi zanieczyszczeniami.
 • Możliwość oceny wpływu systemu eco7zone na jakość powietrza w strefach.
Poziom II – pracownicy administracji na szczeblu powiatu, gminy i miasta.
 • Monitorowanie nieprawidłowości w procesie eksploatacji kotłów grzewczych.
 • Monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefie.
 • Analiza wpływu poszczególnych emiterów na jakość powietrza.
 • Dostęp do informacji statystycznych związanych z pracą źródeł ciepła i generowanymi zanieczyszczeniami.
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła w strefie w ramach CEEB.
 • Tworzenie szczegółowych raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.
 • Dodawanie do systemu zainstalowanych urządzeń eco7zone (czujników smogu, analizatorów spalania BCA-02).
 • Dodawanie do systemu poszczególnych emiterów w strefie.
 • Możliwość oceny wpływu systemu eco7zone na jakość powietrza w strefie.
 • Umożliwienie Straży Miejskiej błyskawiczną identyfikację „trucicieli” za pomocą aplikacji mobilnej eco7zone.