#robimyczystepowietrze

Dla kogo?

Eco7zone to szereg korzyści dla nas wszystkich

System eco7zone jest rozwiązaniem skierowanym do podmiotów mających realny wpływ na jakość powietrza w Polsce - samorządów gmin, władz miejskich, instytucji zajmujących się wdrażaniem programów antysmogowych, producentów i instalatorów kotłów na paliwa stałe oraz użytkowników tych kotłów.

Problem smogu w polskich gminach i miastach jest na tyle poważny, że wymaga szerokiej współpracy wielu podmiotów. Zintegrowane działania pozwolą wykorzystać w pełni potencjał urządzeń eco7zone i zagwarantują osiągnięcie wspólnego celu jakim jest czyste powietrze dla każdego. Beneficjentami systemu eco7zone są wszyscy, którzy mieszkają w miejscach, gdzie występuje problem niskiej emisji. Eco7zone przynosi również wymierne korzyści dla każdego z podmiotów zaangażowanych we wdrażanie systemu w strefie.

#robimyczystepowietrze

Dla samorządów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska

Zobacz więcej >
#robimyczystepowietrze

Dla producentów urządzeń grzewczych

Zobacz więcej >
#robimyczystepowietrze

Dla instalatorów

Zobacz więcej >
#robimyczystepowietrze

Dla użytkowników kotłów

Zobacz więcej >