#robimyczystepowietrze

Raporty smogowe

Eco7zone to pewny sposób na eliminację smogu.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny generowane przez piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych (tzw. niska emisja). Odpowiadają one za niemal połowę emisji pyłu zawieszonego, większość emisji WWA oraz 100% toksyn pochodzących ze spalania tworzyw sztucznych.

W przestarzałych, niespełniających aktualnych norm emisyjnych piecach, proces spalania jest mało efektywny, a emisja trujących substancji wysoka. Problem zanieczyszczenia powietrza potęguje również fakt, że nierzadko w takich kotłach spala się słabej jakości węgle, muł, miał, a nawet śmieci. Szacuje się, że w ten sposób „kopci” ok. 3 milionów Polaków. Smog jest problemem, który dotyczy każdego.

Pobierz aktualne raporty tutaj

< 45 000

Polaków smog zabija każdego roku

44%

Polaków uważa smog za poważny problem

3x

bardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychamy zimą

11 mld zł

rocznie kosztuje państwo walka ze smogiem

84%

rakotwórczego benzo(a)pirenu produkują gospodarstwa domowe

36 z 50

najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce

58%

nie robi nic, by chronić się przed smogiemm