#robimyczystepowietrze

Idea

#robimyczystepowietrze i eco7zone

Wszyscy wiemy, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce to poważny problem. Wiemy także, że smog pojawia się głównie za sprawą gospodarstw domowych, w których pali się niskiej jakości paliwem stałym w przestarzałych kotłach. Widzimy, że pomimo sukcesywnej wymiany tzw. kopciuchów na nowoczesne piece, jakość powietrza nie poprawia się na tyle, abyśmy mogli swobodnie i bezpiecznie oddychać.

Czy przez kolejne lata jesteśmy skazani na oddychanie trującym powietrzem narażając się na poważne komplikacje zdrowotne?

Jesteśmy pewni, że nie, o ile wdrożymy rozwiązania odważne, nowatorskie i kompleksowo podchodzące do problemu smogu w Polsce. Dla nas – firmy Brager, przykładem takich rozwiązań jest branża samochodowa, której ekologiczne technologie wyprzedzają kolejne ograniczenia w zakresie dopuszczalnej emisji spalin.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu producenta innowacyjnych urządzeń optymalizujących procesy spalania oraz wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze w tej dziedzinie stworzyliśmy system eco7zone.

Jest to unikalne na skalę światową narzędzie, dzięki któremu możemy skutecznie zadbać o zdrowie własne, swoich bliskich oraz innych mieszkańców gminy i miasta.

Jesteśmy przekonani, że dzięki eco7zone czyste powietrze już wkrótce stanie się normą w naszym kraju.

IDEA, na której opiera się system eco7zone jest prosta:

Wspólnie, przez 7 dni w tygodniu robimy czyste powietrze w naszej strefie – gminie lub mieście, gdziekolwiek mieszkamy.

W jaki sposób?

Poprzez edukację oraz realne wspieranie użytkowników kotłów na paliwa stałe w optymalnym paleniu.

W tym celu oferujemy prekursorskie urządzenia, które optymalizują proces palenia w kotłach na paliwa stałe, a równocześnie pozwalają szczegółowo analizować przebieg spalania w kotle oraz jakość powietrza w strefie:

  • analizator jakości procesu spalania BCA-02 Eco,
  • analizator zanieczyszczenia powietrza AIR SENSO,
  • aplikacja eco7zone.

Wdrażając w gminie lub mieście system eco7zone możemy zbudować strefę czystego powietrza w swojej okolicy. Dzięki temu poprawi się jakość życia mieszańców, wolna od smogu gmina lub miasto zyska w oczach turystów i inwestorów, a samorządy zredukują koszty leczenia osób cierpiący na choroby przewlekłe wywołane zanieczyszczeniem powietrza.


Nowatorskie urządzenia to pierwszy z kluczowych elementów systemu eco7zone. Dzięki nim nie tylko ograniczamy emisję CO2 do atmosfery, ale także otrzymujemy informacje na temat jakości spalania, a tym samym o generowanych zanieczyszczeniach z danego pieca. Możemy wówczas podjąć skuteczne działania na rzecz czystego powietrza w strefie.

Analizator jakości spalania BCA-02 Eco gwarantuje optymalne, efektywne spalanie w celu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zużycia paliwa. Zyskujemy więc podwójnie – cieszymy się lepszym zdrowiem i mniej pieniędzy wydajemy na paliwo do kotła. Analizator zanieczyszczenia powietrza AIR SENSO pozwala na precyzyjny pomiar stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza w strefie. Aplikacja eco7zone to pionierskie rozwiązanie, dzięki któremu zlokalizujemy źródło zanieczyszczenia powietrza, a w dłuższej perspektywie będziemy mogli ocenić czy podjęte działania na rzecz czystego powietrza przyniosły oczekiwane rezultaty. Połączenie funkcjonalności tych trzech narzędzi eco7zone znacząco przybliża nas do osiągnięcia naszego wspólnego celu jakim jest czyste powietrze w naszej gminie lub mieście.

Połączenie funkcjonalności tych trzech narzędzi eco7zone znacząco przybliża nas do osiągnięcia naszego wspólnego celu jakim jest czyste powietrze w naszej gminie lub mieście.

Współpraca to drugi z kluczowych elementów systemu eco7zone. Bez skoordynowania działań urzędników, producentów i instalatorów kotłów, oraz indywidualnych użytkowników nie wykorzystamy w pełni potencjału urządzeń eco7zone. System eco7zone niesie ze sobą korzyści dla wszystkich zaangażowanych w utrzymanie czystego powietrza w strefie:

  • Eco7zone wspiera użytkowników kotłów na paliwa stałe w świadomym, ekologicznym ogrzewaniu. Dzięki temu, każdy może aktywnie działać na rzecz zdrowego powietrza w swojej okolicy. Co więcej, urządzenia eco7zone pozwalają również zaoszczędzić pieniądze.
  • Eco7zone umożliwia szczegółową analizę składu chemicznego spalin wytwarzanych przez gospodarstwa domowe z kotłem na paliwa stałe. Kontrola jakości procesu spalania pozwala zidentyfikować przyczyny zanieczyszczenia powietrza w strefie, a następnie podjąć efektywne działania, które usuną problem i zapewnią mieszkańcom strefy czyste powietrze.
  • Eco7zone gwarantuje większą efektywność oraz niezawodność kotłów na paliwa stałe. Dzięki temu, wzrasta zaufanie klientów do producenta kotłów, a jego proekologiczne działania w ramach eco7zone podnoszą prestiż firmy i jej konkurencyjność na rynku.
  • Eco7zone zapewnia sprawne uruchomienie instalacji grzewczej oraz pełną nad nią kontrolę, co sprawia, że klienci polecają innym usługi dobrego instalatora od eco7zone.

Integrujemy działania kluczowych dla ochrony środowiska podmiotów: instytucji publicznych, producentów urządzeń grzewczych, instalatorów oraz użytkowników kotłów, by wspólnie tworzyć strefy czystego powietrza w całej Polsce.

Wspiera nas w tym system eco7zone – prekursorskie na rynku, kompleksowe rozwiązanie do analizy, regulacji i automatyzacji procesów spalania, zaprojektowane na bazie wieloletniego doświadczenia i badań naukowych. Dostarczamy gotowe narzędzia do poprawy procesu spalania paliw stałych oraz dodatkowe produkty, które umożliwiają kontrolę działań. Jednak poprawa jakości powietrza to nie wszystko. System eco7zone zapewnia każdej z zaangażowanych grup wartość dodaną, przynosząc jej unikatowe korzyści.

Łącząc siły, #robimyczystepowietrze i dbamy o zdrową przyszłość
- dla siebie, naszych bliskich i kolejnych pokoleń.