Dla Klientów Indywidualnych

Dla Klienta Indywidualnego

Z eco7zone aktywnie działasz na rzecz czystego powietrza w Twoim otoczeniu, oszczędzasz na paliwie do pieca i masz pełną kontrolę nad instalacją grzewczą w domu.

System eco7zone jest innowacyjnym, ekologicznym rozwiązaniem, które może sprawić, że już wkrótce będziesz mieszkać w okolicy wolnej od smogu. Kocioł wyposażony w urządzenia eco7zone osiąga optymalne parametry spalania, dzięki czemu zużywa mniej paliwa oraz nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery.

Zyskujesz, więc podwójnie - czyste powietrze dla siebie i Twojej rodziny oraz niższe koszty ogrzewania domu.

Decydując się na przystąpienie do eco7zone stajesz się częścią prężnej społeczności zaangażowanej w akcję #robimy czyste powietrze w strefie – Twojej gminie lub mieście. Tworzą ją świadomi użytkownicy kotłów na paliwa stałe, producenci i instalatorzy nowoczesnych pieców, oraz urzędnicy odpowiedzialni za działania prośrodowiskowe w miejscu Twojego zamieszkania.

Współpraca i wzajemne wsparcie podmiotów uczestniczących w systemie eco7zone są kluczem do odzyskania czystego powietrza dla mieszkańców strefy. Dlatego wybierając kocioł wyposażony w urządzenia eco7zone otrzymasz także pomoc ze strony administracji samorządowej, która może monitorować procesy spalania w gospodarstwach domowych na terenie strefy i informować użytkowników pieców o wykrytych nieprawidłowościach.

Oszczędne oraz przyjazne dla ludzi i środowiska ogrzewanie domu staje się łatwe, gdyż optymalizacja pracy kotła odbywa się automatycznie. Dzięki inteligentnym algorytmom zastosowanym w urządzeniach sterujących pracą kotła, parametry palenia w Twoim piecu osiągają taką wartość, jak w warunkach laboratoryjnych. Krótko mówiąc, są bardzo dobre. Każdego dnia możesz być pewny, że kocioł pracuje z maksymalną sprawnością i wydajnością, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące normy energetyczno-emisyjne.

Działanie instalacji grzewczej w Twoim domu możesz szybko sprawdzić za pomocą aplikacji Brager Connect, która umożliwia stały monitoring pracy kotła oraz zdalną pomoc certyfikowanego instalatora systemu eco7zone lub firmy Brager. W rezultacie, obsługa ogrzewania domu staje się prosta i wygodna.

System eco7zone posiada także szereg dogodnych funkcjonalności, dzięki którym będziesz mógł:

  • monitorować parametry kotła 24/7. Będziesz wiedział z jaką mocą pracuje, jaką uzyskuje sprawność oraz ile emituje zanieczyszczeń i CO2;
  • generować zestawienia dotyczące pracy kotła dla dowolnego okresu czasu;
  • sprawdzać jakość powietrza w Twojej okolicy;
  • udostępniać dane o pracy kotła innym podmiotom.
#robimyczystepowietrze

Czyste powietrze

Możliwość realnego wpływania na jakość powietrza

#robimyczystepowietrze

Automatyczna praca

Bezobsługowe i przyjazne spalanie paliw stałych

#robimyczystepowietrze

Stała kontrola

Ocena jakości procesu spalania i optymalizacja parametrów